Tag Archives: ราคาสุนัข

ราคาสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ

ราคาสุนัขพันธุ์ต่างๆ

ราคาสุนัขคงเป็นปัญหาสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่อยากซื้อสุนัขมาเลี้ยงแต่ไม่ทราบว่าราคาของสุนัขที่เราอยากเลี้ยงนั้นอยู่ในงบประมาณหรือไม่ เราจึงได้รวบรวมราคาสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ ที่นิยมจำหน่ายกันมาให้เพื่อนๆได้ทราบ เพื่อช่วยในการพิจารณาซื้อลูกสุนัข ทั้งนี้ราคาที่แจ้งไว้จะเป็นราคาโดยประมาณ เนื่องจากราคาที่แท้จริงนั้นมักขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสำคัญรวมถึงความนิยมในสายพันธุ์นั้นๆด้วย ปกติการซื้อขายสุนัขจะแบ่งราคาตามเกรดของสุนัขออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. เกรดเลี้ยงเล่น (Pet Quality) คือ สุนัขที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์แต่จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในลูกสุนัขแต่ละตัว ราคาของสุนัขเกรดนี้จะไม่สูงเท่าเกรดประกวด จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเลี้ยงสุนัข หรือผู้เลี้ยงทั่วไปที่ไม่ได้เน้นด้านความสวยงามมากนัก

2. เกรดประกวด (Show Quality) คือ สุนัขที่มีสายเลือดดี เช่น พ่อแม่ได้รางวัลในการประกวด มีลักษณะดีและสวยงามถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์ มีข้อบกพร่องค่อนข้างน้อย สุนัขเกรดนี้มักมีราคาสูงเพราะในหนึ่งครอกจะมีลูกสุนัขเกรดนี้เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น จึงเหมาะกับผู้เลี้ยงที่ต้องการเน้นเรื่องความสวยงามเป็นพิเศษ หรือต้องการเลี้ยงเพื่อส่งเข้าประกวดโดยเฉพาะ

Hound Group                                                           ราคา Pet Quality (บาท)    ราคา Show Quality (บาท)

บีเกิ้ล Beagle                                                                      10,000-15,000           15,000  ขึ้นไป
บาสเซ็ทฮาวด์ Basset Hound                                                  3,500-8,000               8,000  ขึ้นไป
ดัชชุน Dachshund                                                              2,000-4,000               5,000  ขึ้นไป
เกรย์ฮาว Greyhound                                                           5,000-7,000               8,000  ขึ้นไป
วิปเพ็ท Whippet                                                                  4,000-8,000               8,000  ขึ้นไป

Working Group                                                         ราคา Pet Quality (บาท)   ราคา Show Quality (บาท)

อคิตะ Akita                                                                        8,000-15,000             15,000  ขึ้นไป
อลาสกัน มาลามิวท์ Alaskan Malamute                                    7,000-15,000             15,000  ขึ้นไป
บูลแมสติฟฟ์ Bullmastiff                                                        8,000-15,000             15,000  ขึ้นไป
เบอร์นีส เมาท์เทนด๊อก Bernese Mountain dog                           8,000-15,000             15,000  ขึ้นไป
บ๊อกเซอร์ Boxer                                                                   5,000-8,000                8,000  ขึ้นไป
ด็อจ เด บอร์โดซ์ Dogue De Bordeaux                                      8,000-20,000             20,000  ขึ้นไป
โดเบอร์แมน พินเชอร์ Doberman Pinscher                                 2,000-5,000                5,000  ขึ้นไป
โดโก้ อาร์เจนติโน Dogo Argentino                                           6,000-10,000              10,000  ขึ้นไป
ไจแอนท์ ชเนาเซอร์ Giant Schnauzer                                       10,000-15,000            15,000  ขึ้นไป
เกรทเดน Great Dane                                                           3,500-8,000                8,000  ขึ้นไป
เกรท ไพรีนีส Great Pyrenees                                                10,000-20,000            20,000  ขึ้นไป
ฟิล่าบราซิลเลียโร่ FilaBrasileiro                                              7,000-20,000              20,000   ขึ้นไป
เฟร้น มาสทิฟฟ์ French Mastiff                                                8,000-20,000             20,000  ขึ้นไป
อิงลิช มาสทิฟฟ์ English Mastiff                                               8,000-20,000              20,000  ขึ้นไป
นิวฟาวด์แลนด์ Newfoundland                                               8,000-15,000             15,000  ขึ้นไป
นีโปลิทัน มาสทิฟฟ์ Neapolian Mastiff                                      7,000-20,000              20,000  ขึ้นไป
โปรตุกิส วอเตอร์ด๊อก Portuguese Water Dog                             8,000-20,000              20,000  ขึ้นไป
ร็อตไวเลอร์ Rottweiler                                                           4,000-10,000              10,000  ขึ้นไป
เซนต์เบอร์นาร์ด Saint Bernard                                                7,000-15,000              15,000  ขึ้นไป
ชามอยด์ Samoyed                                                               10,000-20,000             20,000  ขึ้นไป
ไซบีเรียน ฮัสกี้ Siberian Husky                                                8,000-15,000              15,000  ขึ้นไป
สแตนดาร์ด ชเนาเซอร์ Standard Schnauzer                               8,000-12,000              12,000  ขึ้นไป
ทิเบตัน มาสทิฟฟ์ Tibetan Mastiff                                             50,000-100,000           100,000  ขึ้นไป

Toy Group                                                                    ราคา Pet Quality (บาท)   ราคา Show Quality (บาท)

ชิวาวา Chihuahua                                                               4,000-10,000               10,000  ขึ้นไป
อิตาเลี่ยน เกรย์ฮาวด์ Italian Greyhound                                   5,000-10,000               10,000  ขึ้นไป
เจแปนนิส สปลิซ Japanese Spizt                                             2,000-5,000                  5,000  ขึ้นไป
มอลทีส Maltese                                                                  5,000-10,000               10,000  ขึ้นไป
มิเนเจอร์ พินเชอร์ Miniature Pinscher                                      1,000-4,000                  4,000  ขึ้นไป
ปาปิยอง Papillion                                                                15,000-20,000              20,000  ขึ้นไป
ปักกิ่ง Pekingese                                                                 4,000-10,000                10,000  ขึ้นไป
ปอมเมอเรเนียน Pomeranian                                                  8,000-20,000                20,000  ขึ้นไป
พุดเดิ้ล Poodle                                                                     1,200-5,000                  5,000  ขึ้นไป
ปั๊ก Pug                                                                             4,500-12,000                 12,000  ขึ้นไป
ชิสุห์ Shih Tzu                                                                    3,500-15,000                 15,000  ขึ้นไป
ซิลกี้ เทอร์เรีย Silky Terrier                                                    8,000-15,000                 15,000  ขึ้นไป
ยอร์คเชีย เทอร์เรีย Yorkshire Terrier                                        8,000-20,000                 20,000  ขึ้นไป

Herding Group                                                             ราคา Pet Quality (บาท)   ราคา Show Quality (บาท)

คาร์ดิแกน เวลช์ คอร์กี้ Cardigan Welsh Corgi                              15,000-20,000                20,000  ขึ้นไป
คอลลี่ Collie                                                                        10,000-25,000                15,000  ขึ้นไป
เยอรมัน เชพเพิร์ด German Shepherd                                       4,000-10,000                  10,000  ขึ้นไป
โอลด์ อิงลิช ชีพด๊อก Old English Sheepdog                                10,000-20,000                20,000  ขึ้นไป
เพมโบรก เวลช์ คอร์กี้ Pembroke Welsh Corgi                             15,000-20,000                20,000  ขึ้นไป
เชทแลนด์ ชีพด๊อก Shetland Sheepdog                                     15,000-20,000                20,000  ขึ้นไป

Non – Sporting Group                                                 ราคา Pet Quality (บาท)   ราคา Show Quality (บาท)

บูลด๊อก Bulldog                                                                    10,000-15,000                15,000  ขึ้นไป
ไชนีส ชาเป่ย Chinese Shar-pei                                                 8,000-15,000                 15,000  ขึ้นไป
เชาเชา Chow Chow                                                                4,000-15,000                 15,000  ขึ้นไป
ดัลเมเชี่ยน Dalmatian                                                             1,500-5,000                    5,000  ขึ้นไป
เฟร้นช์บูลด๊อก French Bulldog                                                  10,000-20,000               20,000  ขึ้นไป
ลาซ่า แอปโซ่ Lhasa Apso                                                         4,000-15,000                 15,000  ขึ้นไป
พุดเดิ้ล Poodle                                                                       1,200-15,000                  4,000  ขึ้นไป
ชิบะ อินุ Shiba Inu                                                                25,000-40,000                40,000 ขึ้นไป

National Dogs                                                              ราคา Pet Quality (บาท)   ราคา Show Quality (บาท)

ไทยหลังอาน Thai Ridgeback                                                     2,000-10,000                 10,000  ขึ้นไป
ไทยบางแก้ว Thai Bangkeaw                                                     1,500-7,000                    7,000  ขึ้นไป

Sporting Group                                                           ราคา Pet Quality (บาท)   ราคา Show Quality (บาท)

อเมริกัน คอกเกอร์ สแปเนียล American Cocker Spanial                  6,000-10,000                10,000  ขึ้นไป
คอกเกอร์ สแปเนียล Cocker Spaniel                                           2,500-5,000                   5,000  ขึ้นไป
อิงลิช เซทเทอร์ English Setter                                                  5,000-10,000                10,000  ขึ้นไป
อิงลิช สปริงเกอร์ สแปเนียล English Springer Spaniel                     10,000-20,000              20,000  ขึ้นไป
เยอรมัน พอยน์เตอร์ ขนสั้น German Shorthaired Pointer               5,000-8,000                  8,000  ขึ้นไป
โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ Golden Retriever                                          6,000-15,000               15,000  ขึ้นไป
ไอริส เซ็ทเทอร์ Irish Setter                                                       6,000-10,000                10,000  ขึ้นไป
ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ Labrador Retriever                                    4,000-15,000                15,000  ขึ้นไป
พอยน์เตอร์ Pointer                                                                  5,000-8,000                  8,000  ขึ้นไป
ไวมาราเนอร์ Weimaraner                                                         6,000-15,000                15,000  ขึ้นไป

Terrier Group                                                               ราคา Pet Quality (บาท)   ราคา Show Quality (บาท)

อเมริกัน สแตฟฟอร์ดเชียร์ เทอเรียร์                                                 5,000-10,000                10,000  ขึ้นไป
American Staffordshier Terrier
บอสตันเทอร์เรีย Boston Terrier                                                 5,000-10,000                10,000  ขึ้นไป
บูลเทอร์เรีย Bull Terrier                                                           10,000-15,000              15,000  ขึ้นไป
แจ็ค รัสเซล เทอร์เรีย Jack Russell Terrier                                    15,000-20,000              20,000  ขึ้นไป
มิเนียเจอร์ บูลเทอร์เรีย Miniature Bull Terrier                               15,000-25,000              25,000  ขึ้นไป
มิเนียเจอร์ ชเนาเซอร์ Miniature Schnauzer                                  7,000-15,000                15,000  ขึ้นไป
สก็อตติชเทอร์เรีย Scottish Terrier                                              10,000-20,000              20,000  ขึ้นไป
เวสต์ไฮด์แลนด์ไวท์เทอเรียร์                                                          12,000-20,000              20,000  ขึ้นไป
West Highland White Terrier